Teabepäev

 

“Töökeskkond kiidab tegijat!”

14. november 2012 toimus tööohutuse, ergonoomia ja tööpsühholoogia alane Teabepäev juhtidele.

ESTE Teabepäev andis ülevaate tööohutuse, ergonoomia ja tööpsühholoogia valdkonnas nii seadusandlikust kui elluviivast jõust ja töökeskkonna hetkeseisust Eestis.  Toodi välja võimalusi ning lahendusi ohutu ja tervisliku töökeskkonna loomiseks ja tagamiseks.

Teabepäeval selgitati, mida saab ettevõte teha selleks, et töökeskkond oleks turvaline, inimeste vajadusi arvestav ning toetav.
Esinesid oma ala parimaid praktikud, töökeskkonna ja tööpsühholoogia spetsialistid kõrgkoolidest, ettevõtetest ja avalikust sektorist.
Teabepäeva korraldaja  ESTE OÜ on ainus ettevõte Eestis, kellel on õigus osutada kõiki mittemeditsiinilisi töötervishoiuteenuseid (registreering 0027/0031)

Mis toimus:
o    ESTE Teabepäev “ Töökeskkond kiidab Tegijat
Millal  toimus:
o    14. November 2012, kell 9.30 – 16.00
Kus toimus:
o    Meriton Grand Conference & Spa hotelli konverentsisaalis Peterson II
Kes osalesid:
o    Teabepäevale olid oodatud ettevõtte juhtd, personalitöötajad ja töökeskkonnaspetsialistid.
Kes teabepäeval esinesid:
o    Teabepäeva moderaator; Tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja Andres Kraas.
Kasulikke mõtteid jagasid ESTE tööergonoomik Sirje Talvistu; Terviseameti Töötervishoiu büroo juhataja Mari Järvelaid; tööpsühholoog Elen Pikknurm, TTÜ Tööstuspsühholoogia instituudi MSc Liina Randmann; ABB  Elektrimasinate tehas keskkonna- ja tööohutusspetsialist Marju Peärnberg; Saku Õlletehase personalidirektor Ave Kala; INNOVE struktuuritoetuste üksuse tööelu keskuse juhataja Ülle Luide; MAQS Law Firm advokaat Katrin Sarap; Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonna dekaan, Tööinspektsiooni peadirektor aastatel 2000-2006, Priit Siitan jt.

Teabepäeva kava:

09.30-10.00    Registreerumine ja hommikukohv.
10.00-10.05    Teabepäeva avasõnad Andres Kraas, Tööinspektsioon.
10.05-10.15    Hommikune virgutus iidse Hiina meditsiini abil. Rene Bürkland, Dao Hiina meditsiinikeskus.
10.15-10.30    Katrin Sarap, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ; „Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Tööandja kohustused. Sanktsioonid.“
10.30-11.00    Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonna dekaan; „Tööandja vastutus, näited rikkumistega kaasnenud juhtumite kohta“.
11.00-11.30    Mari Järvelaid, Terviseameti Töötervishoiu büroo juhataja; „Miks on kasulik ja otstarbekas võtta mittemeditsiiniline töötervishoiuteenus Terviseametis registreeritud teenuse pakkujalt“.

11.30-11.45    Kohvipaus

11.45-12.15    Liina Randmann MSc Psühholoogia õppetool, Tallinna Tehnikaülikooli Tööstuspsühholoogia instituut; “Tööpsühholoogi roll asutuses”.
12.15-12.45    Elen Pikknurm, ESTE OÜ tööpsühholoog; “Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökohal ja nende kõrvaldamise kasu tööandjale “.
12.45-13.05    Marju Peärnberg, keskkonna- ja tööohutusspetsialist, ABB Elektrimasinate tehas; „Töökohas valitsevate ohutegurite kõrvaldamine. Kogemuslugu, millist kasu on ettevõte sellest saanud“.
13.05-13.10    Moderaator Andres Kraas, küsimused/vastused.

13.10-14.00    Lõuna

14.00-14.05    Moderaator Andres Kraas, sissejuhatus
14.05-14.30    Sirje Talvistu, ESTE OÜ juhataja, ergonoomia ja tööhügieeni  spetsialist; Uuringu „Riskianalüüside läbiviimise ja ohutegurite hindamise hetkeolukord” tulemused.
14.30-14.50    Ave Kala, Saku Õlletehas AS personalidirektor; “Positiivne kogemus ettevõtte näitel”.
14.50-15.20    Sirje Talvistu, ESTE OÜ juhataja, ergonoomia ja tööhügieeni spetsialist; „ Riskianalüüsi läbiviimine, ohutegurite hindamine. Kasu  ettevõttele”.
15.20-15.35    Ülle Luide, Innove struktuuritoetuste üksuse tööelu keskuse juhataja; „Riskianalüüsi läbiviimiseks toetuse taotlemise võimalus meetmest „ Tööelu kvaliteedi parandamine“.
15.35–16.00    Moderaator Andres Kraas; ettekanne „Kogemused ja praktikad. Päeva kokkuvõte“.

Teabepeäv oli tasuta.

ESTE tänab kõiki esinejaid ja osalejaid, sest ilma teieta ei oleks see päev nii edukaks kujunenud. Kordaminekuid ning turvalist töökeskkonda teile kõigile!

Teaebepäeva ettekandeid saate ESTE kodulehelt alla laadida siit:

Sirje Talvistu;  Sirje Talvistu_RISKIANALÜÜS JA OHUTEGURID /Sirje Talvistu_Riskianalüüsi läbiviimine, ohutegurite hindamine
Elen Pikknurm_ psuhholoogilised ohutegurid
M Järvelaid ettekanne ESTE teabepaeval
Priit Siitan_Tooandja vastutus
Liina Randmann_Tööpsühholoogi roll ja ülesanded organisatsioonis
Marju Peärnberg_Töökohas valitsevate ohutegurite kõrvaldamine_ ABB
Ave Kala_Saku riskianalüüsist_nov2012
Ylle Luide_INNOVE
Katrin Sarap _Seadus

A_Kraas_ESTE_teabepäev

Teabepäeva reklaamtrükis

23. mai 2012 kuni 22. maini 2013, aitab OÜ-l ESTE  töötervishoiu ja tööohutuse tagamise (tööpsühholoogia, tööergonoomika) ja töökoha terviseedenduse teemalisi teabepäevi läbi viia Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse stardi- ja kasvutoetuse programm.