TOIDUHÜGIEEN JA HACCP koolitusprogramm

  • Toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted.  Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid.
  • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid.
  • Toiduainete saastumine ja toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine /Toidu säilitamine ja toidu säilimise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll/Lisaained.
  • Pakendamine. Toidukaupade märgistamine. Säilitamine.
  • Puhastamine ja desinfitseerimine/Kahjuritõrje.
  • Isiklik hügieen ja enesekontrolli ehk HACCP põhimõtted.
  • Õigusaktid/Toidukäitleja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmisel.
  • Praktilise töö (test).

Kursuslastele antakse teadmisi ja oskusi, et seeläbi suurendada nende hügieeniteadmisi. Õppekava eesmärgiks on HACCP põhimõtetel rajanevate menetluste rakendamine koos hea hügieenitava kohaldamisega.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM: õppekava koostamisel oleme lähtunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004, Toiduseadusest, Pakendiseadusest, Tubakaseadusest, Jäätmeseadusest, Kemikaaliseadusest, NACCP ja muudest õigusaktidest ning hügieenivaldkonna teadus- ja uurimustöödest. Arvesse võetakse iga valdkonna spetsiifika enne kursuse algust.
Kursus loetakse lõpetatuks peale „Toiduhügieen ja enesekontroll (HACCP)“ õppekava täitmist täies ulatuses ja peale testi sooritamist 50% ulatuses.

Kursuse läbinud õppijale väljastatakse ESTE Koolituskeskuse poolt tunnistus.

Koolitusluba nr 6343 HTM