ERGONOOMIKA AUDIT

Ergonoomika tema klassikalises tähenduses uurib inimest tööprotsessis. Eesmärgiks on töövahendite, töökeskkonna ja tööprotsessi optimeerimine vastavalt töötegija füüsilistele, psüühilistele ja sotsiaalsetele oskustele ja võimetele.

Tulemiks peaks olema ohutu ja produktiivne töö ning terve ja töövõimeline töötaja.

Terminit ergonoomika kohtab tänapäeval laialdaselt, mis viitab sellele, et ergonoomikaalane info on praktilise tähtsusega nii spetsialistile ja töölise ettevõttes kui ka koduperenaisele. Ergonoomika uurib töökoha ratsionaliseerimise võimalusi ja käsitleb  kõikvõimalike tegevuste kergendamist.

Sageli ei vasta asutuse töökohtade ergonoomiline olukord töötervishoius nõutud tasemele. Selleks, et saavutada nõutav tase, tuleks alustada oma ettevõtte analüüsist – viia läbi töökohtade ergonoomia olukorra auditeerimine. Auditeerimise eesmärgiks on ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele. Samas on  ergonoomika kiiresti arenev rakendusteadus ja tööandjal on raske orienteeruda  tänapäeva ergonoomika probleemides.

Auditeerimist viime läbi Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri juhendmaterjalide alusel, mis on kooskõlas standardiga EVS 18001:2007.

Auditeerimistulemuste alusel töötame välja ennetusmeetmed.

Auditeerimise tulemusel  ettevõtte tasandil

  • Alanevad tööõnnetused ja nendega kaasnevad kulutused
  • Langeb haiguspäevade arv
  • Kasvab tootlikus  läbi inimeste töö produktiivsuse
  • Paraneb  organisatsiooni kultuur
  • Vähenevad personaliriskide
  • Töö optimeerimine
  • Suureneb kasum

KÜSI TEENUSE KOHTA LÄHEMALT!