RISKIANALÜÜS

 • Töökeskkonna riskianalüüs
  Töökeskkonna riskianalüüs on tööandja poolt organiseeritud toiming, mille teostab riskianalüüsi meeskond, mis koosneb ettevõtte töökeskkonna meeskonnast, töötajatest ja kindlasti ka spetsialistidest väljastpoolt.
 • Ohutegurite väljaselgitamine ja mõju hindamine
  Riskide hindamine on etapp, mille käigus selguvad prioriteetsed ohutegurid. See tähendab, et kõik ohutegurid saavad terviseriski hinnangu, mille põhjal saab ohutegurid panna pingeritta: alates olulisematest ja lõpetades vähemolulistega.
 • Ohutegurite parameetrite mõõtmine
  Ohutegurite parameetrite mõõtmine toetab ja annab täiendavat informatsiooni ohutegurite leidmiseks, aga ka järgmiseks etapiks – riskihindamiseks.
 • Tegevuskava
  Tegevuskava on töökeskkonnaalaste tegevuste dokumenteerimine, mis kajastab, kuidas on ettevõttes korraldatud töötervishoiu ja tööohutuse probleemide lahendamine.
 • Ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskianalüüs
  Suurõnnetusohtlikke ettevõtteid kohustab siseministri määrus koostama ohutusaruandeid, mis peavad sisaldama riskianalüüsi. Seadus nõuab ohtlikelt ja suurõnnetusohuga ettevõtetelt riskianalüüsi tegemist. Riskianalüüs kemikaaliseaduse tähenduses on süstemaatiline ettevõttes esinevate ohtude määratlemine, õnnetuse toimumise tõenäosuse ja selle tagajärgede hindamine.