Uute objektide käivitamine

Uue objekti käivitamisel on kõige tähtsam asjaolu, et kohe teenuse alguseset peale rakendatakse optimaalseid võtteid, vahendid, töötajaid ja viise pädeva konsultandi abil, millega säästetakse nii aega kui ka rahalisi vahendeid. Eesmärgiks on tagada minimaalsete ressurssidega maksimaalne tulemus.

Pakume kogenud konsultandi abil:

  • Tervikliku koristus- või heakorrateenuse kontseptsiooni
  • Tegevusplaani koostamist
  • Kvaliteedi tagamise meetmete rakendamist
  • Tööjõu  planeerimist
  • Töövahendite planeerimist
  • Töötajate (sh puhastusteenindajate, töödejuhataja jne) juhendamist  reaalses tööelus

Pea meeles, et hilisemate muutuste läbiviimine nõuab lisaressursse. Parem on alustada kohe õigesti.  Säästad raha, aega ja tagad töötajaskonnas positiivse töötegemise meeleolu, mis tagab omakorda  kvaliteedi ja optimaalsed kulutused.

Küsi uue objekti käivitamise kohta lähemalt !