Heakorratööde järelevalve püsileping

Heakorratööde tegemine kinnistul ja hoones on teenus, mille eesmärgiks on puhtuse ning korrashoiu tagamine, mis on sobiv omanikule ja kasutajale. Iga protsessi edukaks juhtimiseks vajatakse kontrollisüsteemi. Hea kontrollsüsteemi heakorrateenuse teostamisel tagab järelevalve.

Heakorrateenuse järelevalvet võib teha iga tellija ise. Samas on arusaadav ning loomulik, et Tellija ei suuda täita kõiki kohustusi ise. Isetegemine on küll inimesele täiesti omane nähtus, mis esialgu annab hea enesetunde, palju rõõmu ja rahalise kokkuhoiu, kuid kahjuks paljudel tellijatel puudub heakorratööde ja järelevalve osas vastav haridus, aeg ja ettenägemisvõime. Tulemused võivad osutuda kaugemas ajadimensioonis petlikeks ja liigkulukateks.

Soovitame tellijatel mõelda heakorrateenuse tellimisel pikemast perspektiivist ning sõlmida heakorratööde järelevalve püsileping, mille käigus:

  • konsultant külastab asutust kokku lepitud sagedusel
  • konsultant viib läbi seire
  • seire käigus fikseeritud probleemid kaardistatakse
  • peale igat seiret koostatakse kirjalik raport
  • raportis antakse   heakorratöödele hinnang  (sh puhtusele, töötajate tööle jmt)
  • raportis tuuakse välja  soovituslikud lahendused
  • õpetatakse ja vajadusel suunatakse töötajaid

Järelevalve eesmärgiks on  võimalike kõrvalekallete varajane avastamine, et vältida valede, ebaratsionaalsete tegevuste juurdumist ning asjatut ressursside kulu.  Järelevalve innustab Täitjat rohkem ennast kontrollima, järelevalve tulemusena saadakse probleemidele vastuseid, mille tulemusena ei juurdu valed ja ebaratsionaalsed  tegevused ning väheneb asjatu ressursside kulu.

Heakorrateenuse järelevalve tegevus on erapooletu, esindades Tellija huve ja eesmärke ning toetudes seadustele ja normatiivaktidele

Küsi  heakorratööde järelevalve püsilepingu kohta lähemalt !