KOOLITAJAD

ESTE Koolituskeskus soovib olla usaldusväärne koostööpartner ning pakkuda Teile professionaalseid lektoreid. ESTE Koolituskeskuse lektorid on lisaks koolitusoskustele ise kogenud oma eriala tunnustatud spetsialistid ja suudavad seetõttu viia oma koolitused läbi kõikidele osalejatele mõistetavas lihtsas ja praktilises vormis. Koosseisulised koolitajad on

Sirje Talvistu

Koolitaja (magister), kes on õppinud ja arendanud ennast saamaks heaks tööhügieeni ja ergonoomika spetsialistiks alates 1986 aastat. Siia kuuluvad õpingud Tallinna Polütehnilises Instituudis, erinevad  koolituskursused Tallinna Tehnikaülikoolis, Tööinspektsioonis, Greenclean Koolituskeskuses, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidus ja erinevatel Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavatel kursustel.
Registreeritud Terviseametis tööhügieeni teenuse osutajana (registreerimistunnistus 0027) ja ergonoomia (registreerimistunnistus 0031). Tervise Arengu Instituudi ergonoomika lektor 2012 aastal.
Lisaks  omab EKHHL poolt väljastatud  kinnisvara hooldusjuhi VI kutsekvalifikatsiooni tunnistust (108911). Puhastusteenuste ekspert. Pikaajalise puhastusvaldkonna töökogemusega. Ta on läbinud koristuskvaliteedi hindaja (EVS 914:2012  alusel tase 3) koolituse tunnistus nr 201403014.
Omab suuri kogemusi täiskasvanute koolitajana ning on tunnustatud kinnisvara korrashoiu lektor (tunniskiri väljastatud 20.02.2015). Praktiseerinud töötervishoiu ja tööohutusealast tegevust  erinevates valdkondades, nõustanud töötervishoiu ja -ohutuse ning –hügieeni alal asutusi ja ettevõtteid.
Koolitusteemadeks on tööhügieeni-, ergonoomika, toiduhügieeni-,  puhastusteenuste valdkond.

Kaja Karv

Koolitaja, kes on õppinud ja arendanud ennast saamaks heaks puhastusteenuste ja sotsiaalteenuste (sh võlanõustaja)  spetsialistiks alates 1986 aastat. Siia kuuluvad õpingud Tartu Ülikoolis, erinevad  koolituskursused Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Tartu Kõrgemas Meditsiinikoolis.  Läbinud mitmeid toiduhügieeni koolitusi. Omab pikaajalisi töökogemusi korrashoiu- ja sotsiaalvaldkonnas. Kogemused täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koristuskvaliteedi hindaja (EVS 914:2012  alusel tase 3)  koolituse tunnistus nr 201403004. Koolitusteemadeks on  puhastusteenuste-  ja sotsiaalvaldkond (võlanõustamine).

Peale eelnimetatute on meie koolituste koostööpartneriteks tunnustatud lektorid ning õppejõud erinevatest haridus- ja teadusasutustest ning vajadusel kaasame ka muude valdkondade kogenud praktikuid-spetsialiste.