ERGONOOMIKA KOOLITUS

KOOLITUSE EESMÄRK  ON:

TOETADA TÖÖKESKKONNA ERGONOOMILISTE TÖÖKOHTADE LOOMIST, OHUTU JA PRODUKTIIVSE TÖÖ NING TERVED JA TÖÖVÕIMELISED TÖÖTAJAD.

TÕSTA TÖÖANDJA JA TÖÖTAJATE TEADLIKUST ERGONOOMIKA VALDKONNAS, TAGAMAKS ERGONOOMILISED TEGEVUSVIISID; -VAHENDID JA -KESKKONNA.

ERGONOOMIKA  koolituse valdkonnas pakume:

  • Koolitust koolitusprogrammide alusel
  • Sisekoolitust
  • Individuaalkoolitust

Koolitusprogramm sisaldab endas kursuse eesmärke, õpiväljundeid, kursuse teemasid ja kursusel kasutatavaid meetodeid.

Koolitusprogramm koostatakse lähtuvalt õppija (ja/ või tellija) vajadustest, soovist ja õppekavast enne kursuse algust.

Teemade valiku võimalused ja tingimused: mooduleid on võimalik eraldi käsitleda ning kombineerida vastavalt õppijate (ja/ või tellija, kliendi) vajadustele.

Meetodid: kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid vastavalt õppija vajadustele ning teema spetsiifikale. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, rühmatöid, näitlikke rollimänge ja muid praktilisi harjutusi.

Koolituse kohta loe lähemalt siit.

KÜSI TEENUSE KOHTA LÄHEMALT!