Tööpsühholoogia alane nõustamine

Psühhosotsiaalsed riskid on probleemiks suuremas osas Euroopa ettevõtetest. Tööstressi peab probleemiks 79 % Euroopa ettevõtete juhtidest, kuid sellega tegelemiseks on vastavad menetlused olemas ainult vähem kui kolmandikul ettevõtetest.

Üheks tähtsamaks psühhosotsiaalsete riskide vähendamise või kõrvaldamise tegevuseks on tööpsühholoogia alane nõustamine.

Selleks, et vähendada psühhosotsiaalseid riske organisatsioonis  pakume Teile tööpsühholoogi abi.

Miks valida just ESTE OÜ tööpsühholoog oma nõustajaks?

Ettevõtte juht peab olema kindel, et teenust pakub Terviseameti registreerimistõendit omav teenuse pakkuja, kes omab vastavat kvalifikatsiooni, teadmisi,  oskusi ja tunneb oma tööd hästi. ESTE OÜ tööpsühholoogid omavad vastavat kvalifikatsiooni, oskusi ja tunnevad hästi tööpsühholoogia valdkonda. Selle tõendamiseks  on Terviseameti poolt väljastatud registreerimistõend, mis lubab teostada:

  • Tööandjate psühholoogilist nõustamist (sh nõustamine tööstressi vähendamiseks)
  • Töötaja psühholoogiline nõustamine.

Tööpsühholoogia  alane  nõustamine on mõeldud toetamaks nii tööandjat kui ka  töötajat.

Nõustamise liigid:

  • Individuaalnõustamine
  • Grupinõustamine

Individuaalnõustamist viime läbi arvestades kliendi soove  ja vajadusi ( individuaalselt ). Grupinõustamine toimub samalaadsete tööde tegijatele lähtuvalt grupi spetsiifikast. Meie nõustajana töötavad  psühholoogid  oskavad töötada nii ühe kliendiga individuaalselt kui gruppidega. Lisaks individuaalnõustamistele aitavad psühholoogid kujundada firmade sisekliimat – korrastavad firmasiseseid suhteid ja hoiakuid.

Meie tööpsühholoogide eesmärgiks  on ettevõtte juhtimisstruktuuride mõjutamine, töötajate tööstressi vähendamine, firmasiseste konfliktide lahendamine, klienditeenindusega seonduva mõjutamine, sisekoolituste läbiviimine ja ka töökeskkonna ning mainekujundus. Inimkapital omab majanduses üha suuremat väärtust ja firma töötajate heaolust sõltub ka firma heaolu ja produktiivsus.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!