Koristus- ja heakorrateenuse tellimuse koostamine

Koristus- ja heakorrateenuse tellimuse koostamise eesmärgiks on optimaalse teenuse läbiviimine, mille tulemusena selgub  vastava tasemega teovõimeline   koostööpartner.

Sageli kirjeldatakse koristus- ja heakorrateenuse tellimustes tegevusi ja nende sagedusi, kuid jäetakse kirjeldamata tegelik vajadus –  „puhtuse saavutamine“. Tellija peaks kirja panema just selle, mida ta vajab ehk millist puhtust vajatakse.

ESTE OÜ aitab Teil kaardistada Teie vajadused ja panna paika tellimuses vajaliku tehnilise dokumentatsiooni.

Meie poolt pakutav sisaldab:

  • Kliendi vajaduste kaardistamist
  • Reaalses keskkonnas auditi teostamist
  • Teenuse tehnilise kirjelduse väljatöötamist
  • Puhtuse kriteeriumite määratlemist (arvesse võetakse kliendi soov ja ESV 914:2012 )
  • Hindamiskriteeriumite väljatöötamist
  • Kvaliteedi kontrolli kokkuleppimist
  • Tegevuste mahu hindamist

ESTE OÜ poolt koostatud dokumentatsiooni põhjal on edaspidi võimalik kontrollida, kas lubatu kriteeriumid on saavutatud.

Saavutatu hindamiseks pakume omaltpoolt ka edaspidist koristuse kvaliteedi kontrolli läbiviimist meie kvaliteedi kontrollija teadmiste taseme 3 tunnistusega konsultantide poolt ja järelevalve teostamiseks on võimalik sõlmida püsileping.

Küsi koristus- ja heakorrahanke  koostamise kohta lähemalt!