TÖÖPSÜHHOLOOGIA koolitusprogramm

 • Tööstress ja selle ennetamine
 • Töösuhted
  Meeskonnatöö ja juhtimine – grupiprotsessid
 • Toimetulekuviisid erinevate psühholoogilist laadi probleemidega töökeskkonnas (vastavalt töökoha spetsiifikale)
 • Töörahulolu
 • Vaimne pinge
 • Öötöö ohud
 • Nähtamatud probleemid töökohal
 • Pingeolukorrad
 • Läbipõlemine (sh ennetus)

Kursuse läbinule väljastatakse ESTE Koolituskeskuse poolt tunnistus.

Koolitusluba nr 6932 HTM.