TÖÖPSÜHHOLOOGIA

Mis on tööpsühholoogia?
Tööpsühholoogia on rakendusteadus, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta töö tootlikkust sealjuures kahjustamata töötajate vaimset tervist ja suurendades töötajate tööalast psühholoogilist heaolu ning tööelu kvaliteeti.

Kes on tööpsühholoog?
Tööpsühhooloog on spetsialist, kes nőustab tööandjaid ja töötajaid tööstressi ja muude psühholoogiliste küsimuste osas.

  • Auditeerimine
    Analoogiliselt ettevõtte muude valdkondade auditeerimisega on soovitav ettevõttes läbi viia aeg-ajalt ka tööpsühholoogia alaseid auditeid. Tööpsühholoogia alased auditid annavad hea pildi selle kohta, kuidas ja kuivõrd tegelikkus ühtib juhkonna poolt seatud eesmärkidega.
  • Nõustamine
    Tööpsühholoogia alase nõustamise eesmärgiks on tööandja ja töötaja psühholoogiline nõustamine (sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks).
  • Koolitus
    Koolituste eesmärgiks on toetada töökeskkonna psühholoogiliste ohutegurite vältimist ning kompetentside omandamist ja täiendamist.