TÖÖHÜGIEEN

Mis on tööhügieen?
Tööhügieen on rakendusteadus, mis uurib töökohal olevaid keemilisi, füüsikalisi või bioloogilisi tegureid, mis võivad mõjutada töötajate heaolu.

Kes on tööhügieenik?
Tööhügieenik on spetsialist, kes aitab kaasa tervisliku ja ohutu töökeskkonna loomisele, eesmärgiga ennetada kutsehaigusi ja tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet.

  • Auditeerimine
    Sageli ei vasta asutuse tööhügieeni olukord töötervishoius nõutud tasemele. Selleks, et saavutada nõutav tase, tuleks alustada oma ettevõtte analüüsist – viia läbi tööhügieenialane auditeerimine. Auditeerimise  eesmärgiks on ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele.
  • Nõustamine
    Et vältida suuri ja raskeid tööõnnetusi ning kutsehaigusi, tööst põhjustatud terviseprobleemide tekkimist, on üks töötervishoidu edendav võimalus tööandja ja töötaja nõustamine ning nende teadmiste täiendamine ohutegurite osas.