KOOLITUSKESKUS

ESTE OÜ Koolituskeskus pakub mitmekülgseid enesearendamise võimalusi täiskasvanutele (tööandjatele ja töötajatele). Pakume koolitusi nii individuaalkoolitustena,  kui ka asutuse siseseid koolitusi ning seda kõike üle Eestimaa.

ESTE OÜ on registreeritud Terviseametis töötervishoiuteenuse osutamiseks (registreerimistunnistus nr 0027; 0031) tööpsühholoogia, ergonoomika  ja tööhügieeni valdkonnas (vt MTR majandustegevusteade).

ESTE OÜ Koolituskeskusele on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6343HTM ja nr 6932HTM.

ESTE OÜ Koolituskeskuse jaoks on oluline:
• praktiline väärtus ja tulemustele orienteeritus
• kogemuste ja teadmiste jagamine
• kaasahaaravad koolitused, selleks et muuta õppimine meeldejäävaks ning huvitavaks.

ESTE Koolituskeskuse lektorid kasutavad erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatöö, rollimängud, videoanalüüs, arutelud ja palju muud taolist)

Kõik meie lektorid on oma ala põhjalikud asjatundjad. Õppetöös kaasame ka suurte kogemustega valdkondade spetsialiste-praktikuid.

Õppematerjalide autorid on kasutanud õppematerjali kokkupanekul lihtsustatud tekstimaterjali, mis peaks vältima keerukuse ja mittemõistmise.

Kohtumiseni koolitusel!