KODUHOOLDUSTEENUS

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Eesmärgiks on aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste abil harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla.

Koduhooldusteenus sisaldab koduabi ja hooldusabi.

Koduabi on isiku abistamine igapäevaeluks vajalikel tegevustel.

Pakume koduabi:

  • isiku eluruumide korrastamisel ja kütmisel
  • riiete ja jalanõude hooldusel
  • toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel
  • toidu valmistamisel või valmistoidu koju toomisel
  • asjaajamisel

Hooldusabi komponent sisaldab isiku abistamist igapäevaelu tegevuste sooritamisel, mis on seotud isiku enese eest hoolitsemisega.

Pakume hooldusabi:

  • abistamist pesemisel
  • abistamist riietumisel
  • abistamist söömisel
  • abistamist liikumisel
  • abistamist hügieenitoimingutes

Koduabi ei  sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel.

KÜSI TEENUSE KOHTA LÄHEMALT!