TÖÖKESKKONNA OHUTEGURITE PARAMEETRITE MÕÕTMINE

Ohutegurite parameetrite mõõtmine toetab ja annab täiendavat informatsiooni ohutegurite leidmiseks, aga ka järgmiseks etapiks – riskihindamiseks.

Seega mõõdetakse eelkõige neid parameetreid, mis aitavad kaasa riskianalüüsi objektiivsele läbiviimisele.

Mõõteseadus kehtestab mõõtjatele üsna ranged nõuded ja iga mõõtja peab omama kvaliteedisüsteemi vastavalt standardile ja akrediteerimisprotsess tagab laborite töö jälgitavuse ja kvaliteedi.

Akrediteerimiskeskuse kodulehelt saab informatsiooni laborite poolt teostatavate mõõtmiste ja mõõtevõime kohta.

Mida enam saab selgitada ohutegureid ja hinnata terviseriski suurust mõõtetulemustele tuginedes, seda objektiivsem on töökeskkonna riskianalüüs.

ESTE OÜ koostööpartneriteks on akrediteeritud mõõtelaborid, kes omavad akrediteerimiskeskuse luba nr LO47 ja LO55.

TELLI RISKIANALÜÜS KOOS OHUTEGURITE PARAMEETRITE MÕÕTMISEGA !