TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

Töökeskkonna riskianalüüs on tööandja poolt organiseeritud toiming, mille teostab riskianalüüsi meeskond, mis koosneb ettevõtte töökeskkonna meeskonnast, töötajatest ja kindlasti ka spetsialistidest väljastpoolt.

ESTE OÜ pakub töökeskkonna riskianalüüsi  läbiviimist, mille käigus selgitame välja töökeskkonna ohutegurid, hindame ohutegurite võimalikku mõju töötaja tervisele. Lisaks riskianalüüsile mõõdistame ka ohutegurite parameetreid.

Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimisel juhindume Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri eestikeelset riskihindamisjuhendist ja Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS)

Vastavalt TTOS §13 lõige 1 punkt 3 peab selle protsessi korraldama tööandja. Seadus sätestab põhinõuded, kuid jätab toimingute metoodilised ja praktilised lahendused lahtiseks, mis võimaldab igas ettevõttes leida sobivaimad lahendused.

Seaduse kohaselt on 4 põhinõuet:

  • töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine
  • vajadusel ohutegurite parameetrite mõõtmine
  • riskide hindamine töötaja tervisele ja ohutusele
  • riskianalüüs peab olema kirjalikult vormistatud

Meie poolt koostatud töökeskkonna riskianalüüs  sisaldab ka töökeskkonna ohutegurite mõõdistamise tulemusi ja tegevuskava, milles antakse konkreetseid ettepanekuid ja meetmeid ohutegurite vältimiseks ja vähendamiseks.

KÜSI TEENUSE KOHTA LÄHEMALT!