TEGEVUSKAVA

TEGEVUSKAVA on töökeskkonnaalaste tegevuste dokumenteerimine, mis kajastab, kuidas on ettevõttes korraldatud töötervishoiu ja tööohutuse probleemide lahendamine.

ESTE OÜ spetsialistide poolt koostatud tegevuskava sisaldab plaanitavaid meetmeid töökeskkonna edasiseks paremustamiseks ehk riskide vähendamiseks. Iga plaanitava meetme puhul märgime ohuteguri kõrvaldamise või vähendamise  tähtaja  ja vastutava täitja. Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskavas kajastame lisaks töökeskkonna ohtudega seotud riskidele ka meetmeid riskide ohjamiseks.

ESTE OÜ poolt kajastatakse meetmed riski ohjamiseks töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskavas ja see  hõlmab:

  • tööalaste riskide ennetamist
  • teabe andmist töötajale tema töökeskkonna ohutegurite ja riskide kohta
  • koolituse pakkumist töötajatele
  • vajalike abinõude rakendamist iga riski tekitava töökeskkonna ohuteguri

kõrvaldamiseks või selle mõju minimiseerimiseks

TELLI OHUTEGURITE KÕRVALDAMISEKS JA VÄHENDAMISEKS TEGEVUSKAVA !