Heakorratööde audit

Sageli ei vasta pakutav heakorratööde teenus Tellija ootustele. Kindlusesaamiseks pakutava teenuse osas on otstarbekas tellida heakorratööde spetsialistilt heakorratööde audit.

Analoogiliselt ettevõtte muude valdkondade auditeerimisega on soovitav ettevõttes läbi viia aeg-ajalt ka heakorratööde alaseid auditeid.

Auditi käigus konsultant :

  • Jälgib töötajate tööd
  • Kaardistab kõik tööde aspektid, mida tasuks muuta
  • Määratleb kitsaskohad, mida tuleks parandada või muuta
  • Annab soovitusi uute lahenduste osas

Auditi tulemusena selgitatakse välja kitsaskohad (puhastusplaani olemasolu; puhastus- ja koristusmeetodite valik ja sagedus; hügieenist kinnipidamine; sanitaarruumide korrashoid; puhastustarvikute ja –keemia kasutamine; tööjõu paigutus; töörõivad, töövõtted, jäätmete sorteerimine jmt) ja võimalused kulude optimeerimiseks.

Auditis tehakse konkreetsed ettepanekud heakorratööde efektiivsemaks, ökonoomsemaks ja ergonoomilisemaks muutmiseks.

Küsi auditi kohta lähemalt!