Õppekavad

TÖÖPSÜHHOLOOGIA

 • Tööstress
 • Töösuhted
 • Töörahulolu
 • Vaimne pinge
 • Öötöö ohud
 • Nähtamatud probleemid töökohal
 • Läbipõlemine
 • Pingeolukorrad
 • Toimetulekuviisid erinevate psühholoogilist laadi probleemidega töökeskkonnas
 • Töö kvaliteedi kasv läbi töösuhte parandamise

TÖÖHÜGIEEN

 • Töökeskkonna ohutegurite mõju vältimine ja vähendamine
 • Töövahendite valik ja ohutu kasutamine
 • Isikukaitsevahendite valik ja kasutamine

PUHASTIUSTEENINDUS TERVISHOIUASUTUSTES

PUHASTUSTEENINDUS LASTEASUTUSTES

TOIDUHÜGIEEN JA HACCP

Lisaks on põnevad teemad koolidele ja lasteaedadele