Tööpsühholoogia koolitus

KOOLITUSE EESMÄRK ON TOETADA TÖÖKESKKONNA PSÜHHOLOOGILISTE OHUTEGURITE VÄLTIMIST, KOMPETENTSIDE OMANDAMIST JA TÄIENDAMIST

Tööpsühholoogia koolituse valdkonnas pakume:

  • Koolitust koolitusprogrammide alusel
  • Sisekoolitust
  • Individuaalkoolitust

Koolitusprogramm sisaldab endas kursuse eesmärke, õpiväljundeid, kursuse teemasid ja kursusel kasutatavaid meetodeid.

Koolitusprogramm koostatakse  lähtuvalt õppija (ja/või tellija) vajadustest, soovist ja õppekavast enne kursuse algust.

Teemade  valiku võimalused ja tingimused: mooduleid on võimalik eraldi käsitleda ning kombineerida vastavalt õppijate (ja/või tellija, kliendi) vajadustele.

Meetodid: kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid vastavalt õppija vajadustele ning teema spetsiifikale. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, rühmatöid, näitlikke rollimänge protsesside paremaks mõistmiseks ja muid praktilisi harjutusi.

Koolituse kohta loe lähemalt siit.