Kursuste sisuinfo

PUHASTUSTEENINDAJA   INTENSIIVKURSUS
Toimumisajad (19.06; 10.07; 17.07; 14.08.2013)

Moodul Mooduli kirjeldus
I Moodul Mis on mustus ja miks on vaja puhastada, mikrobioloogiline mustus/ puhta ja turvalise asutuse tunnusjooned
II Moodul Hügieeninõuded, puhastusteenindaja isiklik hügieen, enesekontroll/ puhastusteenindaja ruum
III Moodul Koristusplaan
IV Moodul Koristus- ja puhastusmeetodid, eripuhastustööd, pinnakattematerjalid
 V Moodul Mikroorganismid, nakkushaigused, viirused ja infektsioonid/ infektsioonide leviku vähendamise võimalused õigete puhastusmeetoditega
VI Moodul Puhastustarvikud ja –masinad ning nende hügieen

KOOLITUSE EESMÄRK: peale kursuse lõpetamist saab kursuse läbinu teadmised  mustuse liikidest; määrdumise ja saastumise põhjustest, pinnakattematerjalidest, puhastusainetest, seadmetest ja töövahenditest ning hügieenitarvikutest; hooldustehnoloogiatest  (koristus-, hooldus- ja kaitsemeetodid)
Töö vorm ja meetodid: loeng, filmi vaatamine, arutelud, praktilised tegevused, test.
Ajakava:    edastatakse kursuslasele peale registreerimist!

TOIDUHÜGIEEN JA ENESEKONTROLL  (HACCP)
Kurused toimuvad (10.06; 7.08.2013)

Moodul Mooduli kirjeldus
I Moodul Toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted/ Mikroorganismid ning  nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
II Moodul Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
III Moodul Toiduainete saastumine ja toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine /Toidu säilitamine ja toidu säilimise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll/Lisaained
IV Moodul Pakendamine. Toidukaupade märgistamine. Säilitamine
V Moodul Puhastamine ja desinfitseerimine/Kahjuritõrje
VI Moodul Isiklik hügieen ja enesekontrolli  ehk HACCP põhimõtted
VII Moodul Õigusaktid/Toidukäitleja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmisel

KOOLITUSE EESMÄRK: peale kursuse lõpetamist saab kursuse läbinu teadmised toiduhügieeni põhimõtetest, mida saab kasutada töötades erinevates toidukäitlemiseettevõtetes, teadmised  toimingute kogumist toidu ohutuse ja hügieen nõuetekohasuse tagamiseks.
Töö vorm ja meetodid: loeng, arutelud, test.
Ajakava:    edastatakse kursuslasele peale registreerimist!