Koolitajad

ESTE Koolituskeskus soovib olla usaldusväärne koostööpartner ning pakkuda Teile  professionaalseid lektoreid. ESTE Koolituskeskuse lektorid on lisaks koolitusoskustele ise kogenud oma eriala tunnustatud spetsialistid ja suudavad seetõttu viia oma koolitused läbi kõikidele osalejatele mõistetavas lihtsas ja praktilises vormis. Kõik koolitajad on litsentseeritud.

Speli Kõuhkna

Koolitaja, kes on õppinud ja arendanud ennast saamaks heaks tööpsühholoogiks  alates 1998 aastat. Siia kuuluvad õpingud Ülikoolis, Professionaalse Psühholoogia Erakoolis, MTÜ Eluliinis ja aastatepikkune eneseteraapia kolleegide psühholoogide juures. Töö enesearendamisega ja teadmiste–kogemuste omandamisega aina kestab ja jätkub edaspidigi.

Praktiseerinud erinevates psüühilist abi andvates kohtades: Tallinna kriisiabikeskuses, Kopli lastekodus ja erapraksist viljeledes oma ruumides.

On läbi viinud hulgaliselt loenguid ja koolitusi firmadele ja gruppidele.

Inimeste psühholoogilise tasakaalu taastamiseks on Speli Kõuhkna  kujundanud õpitu baasil oma viisi ja leidnud kinnitust tagasisidena oma klientidelt, et selline ainulaadne meetod töötab väga hästi.

Avaldanud hulgaliselt psühholoogiateemalisi arvamusartikleid ajakirjas Tervis.

Registreeritud Terviseametis tööpsühholoogi teenuse osutajana (registreerimistunnistus 0027),

Koolitusteemadeks on tööpsühholoogia valdkond.

Sirje Talvistu

Koolitaja (magister), kes on õppinud ja arendanud ennast saamaks heaks tööhügieeni spetsialistiks  alates 1986 aastat. Siia kuuluvad õpingud Tallinna Polütehnilises Instituudis, erinevad  koolituskursused Tallinna Tehnikaülikoolis, Tööinspektsioonis, Greenclean Koolituskeskuses, Eesti Kinnisvara  Haldajate ja Hooldajate Liidus ja erinevatel Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavatel kursustel.

Registreeritud Terviseametis tööhügieeni teenuse osutajana (registreerimistunnistus 0027), omab EKHHL poolt väljastatud  kinnisvara hooldusjuhi IV kutsekvalifikatsiooni tunnistust (060215). Puhastusteenuste ekspert. Pikaajalise puhastusvaldkonna töökogemusega. Omab kogemusi täiskasvanute koolitajana.

Praktiseerinud töötervishoiu ja tööohutusealast tegevust  erinevates valdkondades, nõustanud töötervishoiu ja -ohutuse ning –hügieeni alal asutusi ja ettevõtteid.

Koolitusteemadeks on tööhügieeni-, puhastusteenuste-, toiduhügieeni- jmt valdkond.

Ele Becker

Koolitaja, kes õppinud ja arendanud ennast saamaks heaks toiduhügieeni ja puhastusvaldkonna spetsialistiks  alates 2005 aastat. Siia kuuluvad õpingud Tartu Maaülikoolis, erinevad  koolituskursused Eesti Kinnisvara  Haldajate ja Hooldajate Liidus, Tartu Kutsehariduskeskuses ja Koduhooldus OÜ-s. Ele Becker  jätkab käesoleval ajal õpinguid Tartu Maaülikooli magistrantuuris. Omab EKHHL poolt väljastatud kinnisvara hooldaja II kutsekvalifikatsiooni.  Puhastusvaldkonna töökogemusega. Täiskasvanute koolitaja kogemusega. Koolitusteemadeks on puhastusteenuste ja toiduhügieeni  valdkond.

Tiina Tali

Koolitaja, kes on õppinud ja arendanud ennast saamaks heaks toiduhügieeni spetsialistiks  alates 1986 aastat. Siia kuuluvad õpingud Tallinna Polütehnilises Instituudis, erinevad  koolituskursused Tallinna Tehnikaülikoolis ja hügieenialased koolitused. Omab  pikaajalisi töökogemusi farmaatsia valdkonnas ning tunneb hästi puhastusvaldkonda. Kogemused täiskasvanute koolitajana.

 

Lektorite ja õppejõududena  kaasame ka muid valdkonna praktikuid-spetsialiste.