HEAKORRATEENUSE JÄRELEVALVE

Heakorratööde tegemine kinnistul ja hoones on teenus, mille eesmärgiks on puhtuse ning korrashoiu tagamine ühiskonnas aktsepteeritud tasemel ja hoonete välispindade ning siseruumide koristamine ja puhastamine, tagades nende sobivuse omanikule ja kasutajale. Iga protsessi edukaks juhtimiseks vajatakse kontrollisüsteemi. Hea kontrollsüsteemi heakorrateenuse teostamisel tagab järelevalve.

Heakorrateenuse järelevalvet võib teha iga tellija ise. Samas on arusaadav ning loomulik, et Tellija  ei suuda täita kõiki kohustusi ise.  Isetegemine on küll inimesele täiesti omane nähtus, mis  esialgu annab hea enesetunde, palju rõõmu ja rahalise kokkuhoiu, kuid kahjuks paljudel tellijatel  puudub heakorratööde ja järelevalve  osas vastav haridus, aeg ja ettenägemisvõime. Tulemused võivad osutuda kaugemas ajadimensioonis petlikeks ja liigkulukateks.

Soovitame tellijatel mõelda heakorrateenuse tellimisel pikemast perspektiivist ning võtta julgelt ühendust heakorrateenuse järelvalvet teostava spetsialistiga.

Heakorrateenuse järelevalve on teenus mis on suunatud  tellijale tema huvide kaitsmiseks heakorratööde läbiviimise  ajal.

Miks eelistada  asjatundlikku heakorrateenuse järelevalvet?

  • Vabanete liigsest ajakulust
  • Tagate stabiilse korrashoiu ja puhtuse
  • Saate pädeva ja kvalifitseeritud hinnangu heakorratööde läbiviimise kohta
    Vabanete ootamatutest lisakulutustest
  • Tagate finantsressursside kokkuhoiu
  • Tagate tervisliku ja ohutu keskkonna

Heakorrateenuse järelevalve tegevus on erapooletu, esindades Tellija  huve ja eesmärke ning toetudes seadustele ja normatiivaktidele.  Alusdokumendiks järelevalve teostamisel on standard EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused”  ning muud juhendmaterjalid.