TÖÖPSÜHHOLOOGIA AUDIT

Sageli ei vasta töötaja käitumine juhi ootustele.  Selle asemel, et lugeda töötajale moraali, tasub ette võtta põhjalik nõustamine. Selleks, et teada saada nõustamise vajadus, on mõttekas teostada tööpsühholoogia alane audit.

Analoogiliselt ettevõtte muude valdkondade auditeerimisega  on soovitav ettevõttes läbi viia  aeg-ajalt  ka tööpsühholoogia alaseid auditeid.

Tööpsühholoogia alased auditid annavad tavaliselt küllalt hea pildi selle kohta, kuidas ja kuivõrd tegelikkus ühtib juhtkonna poolt seatud eesmärkidega.

Samas ei mõjuta psühhosotsiaalsed faktorid ainult töötajat, nende mõju on väga suur ka tööandjale endale. 2010 aastal viidi Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri poolt läbi uuring, mille tulemused kinnitasid, et töötavate inimeste tervist  mõjutasid  66 % psühhosotsiaalsed  faktorid .

Perioodiliselt  läbi viidud tööpsühholoogia auditid  selgitavad välja olemasolevad psühhosotsiaalsed  tegurid organisatsioonis.  Auditi  tulemusel selgunud puudusi on võimalik organisatsioonisiseselt kõrvaldada koolituste ja nõustamise abil.  Audit tulemuse abil on organisatsioonis võimalik luua selgem pilt koolitusvajadustest.

Psühhosotsiaalsete faktorite kõrvaldamine  avaldab   omakorda  mõju töö tootlikkusele, kvaliteedile ja turvalisusele.

Küsi tööpsühholoogia alaste auditite kohta lähemalt!