Tagasiside

Nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Telefon

Vali teenus mille kohta soovid infot:
 Riskianalüüs
 Ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete riskianalüüs
 Ergonoomika
 Tööpsühholoogia
 Tööhügieen
 Võlanõustamine
 Sotsiaalteenused
 Erihoolekandeteenus
 Heakorrateenuste alased konsultatsioonid
 Koristuskvaliteedi hindamine
 Uute objektide käivitamine
 Koristus- ja heakorratööde järelevalve
 Koristustööde audit
 Koolitus

Teate sisu: