Tagasiside

  Nimi (nõutav)

  E-post (nõutav)

  Telefon

  Vali teenus mille kohta soovid infot:
  Riskianalüüs
  Ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete riskianalüüs
  Ergonoomika
  Tööpsühholoogia
  Tööhügieen
  Võlanõustamine
  Sotsiaalteenused
  Erihoolekandeteenus
  Heakorrateenuste alased konsultatsioonid
  Koristuskvaliteedi hindamine
  Uute objektide käivitamine
  Koristus- ja heakorratööde järelevalve
  Koristustööde audit
  Koolitus

  Teate sisu: