OHUTEGURITE VÄLJASELGITAMINE JA MÕJU HINDAMINE

Riskide hindamine on etapp, mille käigus selguvad prioriteetsed ohutegurid. See tähendab, et kõik ohutegurid saavad terviseriski hinnangu, mille põhjal saab ohutegurid panna pingeritta: alates olulisematest ja lõpetades vähemolulistega.

Ohutegurite väljaselgitamine on loominguline protsess, millesse kaasatakse töötaja oma asendamatu praktilise ehk tunnetusliku kogemusega. See lähenemine on oluline ka seetõttu, et kuna riskihindamine on töötajapõhine, saab arvesse võtta iga töötaja individuaalsust ja eripära.

Ohutegurite väljaselgitamisel ja mõju hindamisel on omaette väärtus spetsialistide kaasamine väljaspool ettevõtet.

ESTE OÜ töökeskkonnaõpetust saanud spetsialistid suudavad hinnata ja näha riske kõrvaltvaatajana. Tihti on töötajad oma töökeskkonna ohuteguritega harjunud ja ei oska ohte hinnata (nt arvutijuhtmed käigurajal jmt). Andestamatu on, kui unustatakse suure terviseriskiga ohutegur või mõni osa töökeskkonnast

KUTSU SPETSIALIST HINDAMA OHUTEGUREID!