KVALITEET

ESTE OÜ on registreeritud Terviseameti poolt MTR-is töötervishoiuteenuse osutamiseks alljärgnevates valdkondades :

  • TÖÖPSÜHHOLOOGIA
  • TÖÖHÜGIEEN
  • ERGONOOMIA
  • TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI LÄBIVIIMINE
  • TÖÖKESKKONNA PARAMEETRITE MÕÕDISTAMINE

ESTE OÜ omab Haridus ja Teadusministeeriumi koolitusluba.

ESTE OÜ omab erihoolekande teenuste osutamiseks Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tegevusluba (vaata MTR tegevusload):

Heakorrateenuste alaseid  konsultatsioone viivad läbi  ESTE OÜ litsentseeritud kinnisvara IV kategooria kutsekvalifikatsiooniga hooldusjuht ja  koristuse kvaliteedi hindajad, kes omavad INSTA 800 (EVS 914:2012) standardi kvaliteedi kontrollija (teadmiste tase 3 ) tunnistust.