ESTE KONTAKTID

ESTE OÜ ettevõtte registrikood 12111986
IBAN EE401010220195599225
KMK EE 101559353

ESTE kontorid:

Tallinn: Tartu :
Mustamäe tee 4
10621 Tallinn
Sõbra 56B
51013 Tartu

ESTE töötajad:

Andra Nurk

 • Riskianalüüs
 • Ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete riskianalüüs
 • Töökeskkonnaspetsialisti teenus
 • Sotsiaalteenused
 • Erihoolekanne
Mob: +372 5096 757

info@este.ee

Margit Stern

 • Erihoolekanne
 • Sotsiaalteenused
Mob: +372 5093492

info@este.ee

Sirje Talvistu

 • Riskianalüüs
 • Ergonoomia ja tööhügieen
 • Heakorrateenuste alased  konsultatsioonid ja järelvalve
 • Koolitused
Mob: +372 5057 922

info@este.ee

Kaja Karv

 • Võlanõustamine
 • Sotsiaalteenused
 • Heakorrateenuste alased  konsultatsioonid ja järelvalve
 • Koolitused
Mob: +372 5150 932

info@este.ee