HEAKORRATEENUSTE ALASED KONSULTATSIOONID

Suur osa ettevõtteid ostab koristus- ja heakorrateenust sisse. Sageli ei vasta aga pakutav heakorratööde teenus Tellija ootustel. Tihti ei ole Tellijal endal aega või teadmisi koristamise- ja heakorrahanke kokkupanemiseks. Analoogiliselt ettevõtte muude valdkondade heale tundmisele on vaja ka koristus- ja heakorratööde valdkonnas teadmisi.

Meie litsentseeritud kinnisvara hooldajad  ja EVS 914:2012 standardi kvaliteedi kontrollija teadmiste taseme  3 tunnistusega konsultandid pakuvad abi:

  • Koristuskvaliteedi hindamisel
  • Uue objekti käivitamisel
  • Püsilepingu puhul  koristustööde järelevalve
  • Koristustööde auditi läbiviimine

SAADA TELLIMUS