ERGONOOMIKA koolitusprogramm

  • Arvutitöökoha ergonoomika
  • Ergonoomika raskuste teisaldamisel
  • Seisva töö ergonoomika
  • Ergonoomika ja seadusandlus
  • Terviseprobleemid valesti kujundatud töökohast, nende  vältimine

Kursuse läbinule väljastatakse ESTE Koolituskeskuse poolt tunnistus.

Peale eelnimetatud teemade on võimalik kokku leppida  loenguid, mis huvitavad just Teid! Koolitusluba nr 6932 HTM