ERGONOOMIA

Mis on ergonoomia?
Ergonoomia tema klassikalises tähenduses uurib inimest tööprotsessis. Eesmärgiks on töövahendite, töökeskkonna ja tööprotsessi optimeerimine vastavalt töötegija füüsilistele, psüühilistele ja sotsiaalsetele oskustele ja võimetele.

Kes on ergonoom?
Ergonoom on spetsialist, kes hindab füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite mőju töötajate tervisele ning nőustab tööandjat töökoha ergonoomiliste lahenduste leidmisel.

  • Auditeerimine
    Sageli ei vasta asutuse töökohtade ergonoomiline olukord töötervishoius nõutud tasemele. Selleks, et saavutada nõutav tase, tuleks alustada oma ettevõtte analüüsist – viia läbi töökohtade ergonoomia olukorra auditeerimine. Auditeerimise eesmärgiks on ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele.
  • Nõustamine
    Ergonoomialase nõustamise eesmärgiks on tööandja nõustamine töökohtade loomisel ja töökohtade ergonoomilisuse hindamisel.
  • Koolitus
    Ergonoomika koolituse eesmärk on tõsta tööandja ja töötajate teadlikkust ergonoomika valdkonnas, tagamaks ergonoomilised tegevusviisid, -vahendid ja – keskkonna.